Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Marec 2020

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2020 31.03.2020 30.03.2020 27.03.2020 26.03.2020 25.03.2020 24.03.2020 23.03.2020 20.03.2020 19.03.2020 18.03.2020 17.03.2020 16.03.2020 13.03.2020 12.03.2020 11.03.2020 10.03.2020 09.03.2020 06.03.2020 05.03.2020 04.03.2020 03.03.2020 02.03.2020
Príjmy spolu 14 366 447 3 207 064 3 151 218 3 080 557 3 033 130 2 840 732 2 653 525 2 556 208 2 482 027 2 818 913 2 790 319 2 736 583 2 672 887 2 624 410 2 607 344 2 572 175 2 520 677 2 426 084 2 379 344 2 336 685 2 319 341 2 284 604 2 248 403
v tom:                                              
1. daňové 11 546 644 2 795 120 2 742 675 2 674 251 2 627 214 2 435 883 2 255 944 2 159 089 2 106 680 2 465 974 2 443 835 2 395 600 2 332 876 2 287 970 2 275 103 2 241 054 2 208 883 2 153 627 2 108 492 2 074 348 2 057 617 2 039 637 2 004 293
z toho:                                              
daň z príjmov FO -48 281 -146 807 -131 771 -139 712 -144 476 -149 113 -153 315 -157 380 -161 428 96 282 93 446 89 280 81 548 66 703 44 373 27 130 4 872 -27 230 -53 279 -70 998 -80 784 -87 698 -95 426
daň z príjmov PO 2 546 921 699 031 627 003 583 877 561 525 541 916 527 627 513 117 505 835 498 626 490 215 481 347 468 075 461 273 456 177 451 058 446 595 437 780 433 726 429 259 426 345 423 325 403 802
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 232 870 100 437 100 086 99 653 99 476 98 275 98 088 97 901 97 777 97 621 97 441 97 175 96 627 95 503 92 114 91 047 90 293 89 312 89 008 81 551 81 235 80 508 80 082
DPH 6 361 454 1 511 192 1 518 368 1 503 220 1 485 648 1 374 379 1 307 606 1 231 904 1 194 696 1 305 351 1 296 698 1 262 182 1 221 479 1 201 211 1 219 610 1 211 728 1 206 953 1 194 237 1 180 212 1 175 893 1 172 364 1 166 801 1 160 090
spotrebné dane 2 204 065 535 763 535 693 535 016 533 648 480 009 386 245 384 338 380 866 379 394 377 560 377 359 377 271 375 680 375 573 375 150 375 089 374 726 374 149 374 125 374 099 372 571 372 047
2. nedaňové 1 103 342 215 722 212 321 210 920 210 531 209 493 202 227 201 792 194 054 177 502 173 813 172 846 171 876 170 984 170 415 169 294 167 746 166 901 165 904 165 399 164 842 164 082 163 226
3. granty a transfery 1 716 461 196 222 196 221 195 386 195 385 195 356 195 355 195 327 181 294 175 437 172 672 168 136 168 136 165 456 161 826 161 826 144 048 105 555 104 948 96 939 96 881 80 885 80 885
z toho:                                              
príjmy z rozpočtu EU 1 677 689 196 198 196 198 195 363 195 363 195 334 195 334 195 307 181 273 175 418 172 653 168 118 168 118 165 438 161 809 161 809 144 031 105 540 104 932 96 925 96 868 80 872 80 872
Výdavky spolu 26 319 081 4 752 564 4 622 669 4 608 304 4 598 195 4 573 045 4 582 005 4 568 381 4 556 579 4 527 149 4 440 817 4 412 078 4 380 205 4 218 916 3 792 775 3 749 593 3 710 686 3 579 468 3 460 858 3 394 250 3 300 567 3 272 241 3 173 545
v tom:                                              
bežné výdavky 24 690 943 4 019 661 3 891 328 3 879 292 3 871 590 3 852 053 3 861 559 3 850 349 3 843 578 3 816 487 3 739 829 3 720 044 3 690 676 3 554 298 3 495 320 3 455 262 3 430 279 3 315 827 3 199 092 3 139 043 3 057 079 3 031 005 2 940 477
kapitálové výdavky 1 628 138 732 903 731 341 729 011 726 604 720 992 720 446 718 032 713 001 710 661 700 988 692 035 689 529 664 618 297 456 294 331 280 407 263 641 261 766 255 207 243 489 241 236 233 068
Schodok/Prebytok -11 952 634 -1 545 500 -1 471 451 -1 527 747 -1 565 065 -1 732 314 -1 928 480 -2 012 174 -2 074 552 -1 708 235 -1 650 497 -1 675 496 -1 707 318 -1 594 506 -1 185 431 -1 177 418 -1 190 009 -1 153 384 -1 081 515 -1 057 565 -981 226 -987 637 -925 142

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2020
  5. Marec 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.