Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Máj 2020

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2020 31.05.2020 28.05.2020 27.05.2020 26.05.2020 25.05.2020 22.05.2020 21.05.2020 20.05.2020 19.05.2020 18.05.2020 15.05.2020 14.05.2020 13.05.2020 12.05.2020 11.05.2020 07.05.2020 06.05.2020 05.05.2020 04.05.2020
Príjmy spolu 14 366 447 4 855 013 4 809 419 4 776 315 4 931 499 4 507 659 4 251 934 4 422 114 4 376 801 4 507 142 4 483 268 4 438 747 4 435 973 4 372 577 4 345 415 4 313 911 4 238 246 4 244 002 4 233 885 4 224 174
v tom:                                        
1. daňové 11 546 644 4 071 668 4 029 001 3 998 443 4 154 031 3 734 208 3 485 354 3 661 547 3 622 351 3 770 518 3 752 335 3 716 700 3 714 390 3 682 894 3 656 559 3 625 929 3 560 822 3 570 559 3 561 081 3 553 538
z toho:                                        
daň z príjmov FO -48 281 -183 999 -189 805 -192 983 -195 785 -199 444 -203 353 -204 657 -206 850 -54 432 -58 104 -66 616 -86 141 -104 979 -121 433 -146 806 -184 735 -221 191 -230 440 -237 168
daň z príjmov PO 2 546 921 849 219 821 090 806 220 797 025 782 338 776 267 769 080 764 314 766 883 765 462 762 390 761 857 759 957 758 547 764 940 763 059 819 888 834 447 847 394
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 232 870 125 560 125 415 125 325 125 211 124 710 124 652 124 585 124 325 124 249 124 111 123 033 121 804 118 622 116 899 116 252 115 122 114 532 114 023 113 344
DPH 6 361 454 2 278 275 2 271 799 2 262 180 2 432 428 2 091 351 1 920 173 2 111 235 2 081 023 2 075 040 2 062 546 2 040 861 2 060 065 2 053 410 2 047 327 2 039 365 2 022 247 2 014 460 2 004 019 1 992 140
spotrebné dane 2 204 065 869 722 868 196 865 880 863 673 804 462 737 085 730 928 729 344 728 816 728 596 727 373 727 338 726 666 726 161 723 272 718 000 715 905 712 287 709 977
2. nedaňové 1 103 342 328 103 325 176 323 448 323 050 319 034 315 895 315 327 312 384 302 436 299 651 296 566 296 103 295 614 294 789 293 967 293 228 290 110 289 473 287 305
3. granty a transfery 1 716 461 455 242 455 242 454 424 454 418 454 417 450 685 445 240 442 066 434 188 431 281 425 481 425 480 394 069 394 068 394 015 384 196 383 333 383 331 383 331
z toho:                                        
príjmy z rozpočtu EU 1 677 689 455 191 455 191 454 374 454 374 454 374 450 643 445 198 442 024 434 147 431 240 425 441 425 441 394 031 394 031 393 981 384 162 383 299 383 299 383 299
Výdavky spolu 26 319 081 7 991 174 7 891 923 7 855 527 7 821 945 7 786 333 7 760 858 7 732 804 7 713 477 7 648 644 7 630 485 7 605 451 7 576 564 7 435 793 7 389 742 7 347 697 7 247 262 7 070 025 7 027 760 6 972 831
v tom:                                        
bežné výdavky 24 690 943 7 018 461 6 925 809 6 893 160 6 868 709 6 835 693 6 814 781 6 793 798 6 775 181 6 714 098 6 697 572 6 676 657 6 650 957 6 511 316 6 476 614 6 437 933 6 348 665 6 173 621 6 135 258 6 082 669
kapitálové výdavky 1 628 138 972 713 966 114 962 368 953 236 950 640 946 077 939 006 938 296 934 546 932 912 928 793 925 606 924 477 913 129 909 764 898 597 896 405 892 503 890 161
Schodok/Prebytok -11 952 634 -3 136 161 -3 082 503 -3 079 212 -2 890 446 -3 278 675 -3 508 924 -3 310 690 -3 336 677 -3 141 502 -3 147 217 -3 166 704 -3 140 591 -3 063 216 -3 044 327 -3 033 786 -3 009 016 -2 826 023 -2 793 875 -2 748 657

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2020
  5. Máj 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.