Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Jún 2020

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2020 30.06.2020 29.06.2020 26.06.2020 25.06.2020 24.06.2020 23.06.2020 22.06.2020 19.06.2020 18.06.2020 17.06.2020 16.06.2020 15.06.2020 12.06.2020 11.06.2020 10.06.2020 09.06.2020 08.06.2020 05.06.2020 04.06.2020 03.06.2020 02.06.2020 01.06.2020
Príjmy spolu 14 366 447 5 893 703 5 790 955 5 723 121 5 316 899 4 976 556 5 031 040 4 969 207 4 919 850 5 326 418 5 316 499 5 300 976 5 269 953 5 245 047 5 208 824 5 154 807 5 101 647 5 067 736 5 031 234 4 998 714 4 973 965 4 940 960 4 903 555
v tom:                                              
1. daňové 11 546 644 4 953 783 4 854 872 4 790 470 4 386 801 4 049 059 4 107 799 4 057 717 4 012 171 4 439 223 4 432 292 4 420 441 4 393 984 4 371 710 4 340 091 4 312 352 4 259 735 4 240 472 4 205 838 4 182 884 4 158 719 4 143 895 4 112 152
z toho:                                              
daň z príjmov FO -48 281 -133 187 -143 724 -149 445 -153 774 -158 600 -161 106 -163 492 -166 470 41 105 38 715 34 573 22 326 2 362 -23 493 -48 699 -93 028 -118 872 -136 240 -153 961 -163 992 -170 415 -177 687
daň z príjmov PO 2 546 921 1 069 778 996 294 966 453 940 432 923 576 906 753 895 379 890 048 886 491 881 613 879 388 875 906 872 628 873 582 875 569 872 976 885 360 885 048 885 817 885 262 882 622 870 522
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 232 870 134 301 133 843 133 502 133 298 133 092 132 836 135 356 135 096 134 686 134 578 134 351 133 572 132 182 130 642 129 997 129 301 128 949 128 246 127 799 127 310 127 073 125 869
DPH 6 361 454 2 690 811 2 680 728 2 654 327 2 343 545 2 117 066 2 200 036 2 165 806 2 129 352 2 354 025 2 354 917 2 350 256 2 340 953 2 343 522 2 340 232 2 336 688 2 331 773 2 326 432 2 311 262 2 306 148 2 299 096 2 296 533 2 287 832
spotrebné dane 2 204 065 1 047 631 1 045 329 1 044 311 983 330 894 856 890 803 886 606 886 339 885 274 885 008 884 642 884 192 884 123 884 105 883 929 883 984 883 998 883 018 882 697 876 832 874 055 871 897
2. nedaňové 1 103 342 372 281 369 578 367 819 365 266 362 666 358 410 357 551 355 502 342 828 342 082 341 601 340 139 338 157 337 723 335 230 334 686 331 562 330 976 330 434 329 849 329 414 328 502
3. granty a transfery 1 716 461 567 639 566 505 564 832 564 832 564 831 564 831 553 938 552 176 544 367 542 126 538 934 535 831 535 180 531 009 507 225 507 225 495 703 494 420 485 397 485 397 467 650 462 901
z toho:                                              
príjmy z rozpočtu EU 1 677 689 567 575 566 441 564 768 564 768 564 768 564 768 553 875 552 113 544 306 542 065 538 875 535 772 535 121 530 954 507 171 507 171 495 648 494 366 485 344 485 344 467 597 462 849
Výdavky spolu 26 319 081 9 803 459 9 752 261 9 733 536 9 710 004 9 383 908 9 357 962 9 336 677 9 277 835 9 205 956 9 184 683 9 134 471 9 035 478 8 962 249 8 933 127 8 890 967 8 753 672 8 645 254 8 578 414 8 525 589 8 460 601 8 381 317 8 281 069
v tom:                                              
bežné výdavky 24 690 943 8 685 159 8 640 310 8 626 551 8 608 246 8 286 813 8 268 340 8 251 630 8 224 386 8 156 660 8 141 210 8 108 482 8 013 103 7 946 317 7 920 474 7 883 694 7 754 404 7 651 247 7 585 917 7 535 955 7 475 020 7 401 160 7 305 497
kapitálové výdavky 1 628 138 1 118 300 1 111 951 1 106 986 1 101 757 1 097 096 1 089 622 1 085 047 1 053 450 1 049 296 1 043 473 1 025 989 1 022 375 1 015 933 1 012 653 1 007 273 999 268 994 007 992 496 989 634 985 581 980 157 975 572
Schodok/Prebytok -11 952 634 -3 909 755 -3 961 306 -4 010 415 -4 393 105 -4 407 352 -4 326 922 -4 367 470 -4 357 985 -3 879 538 -3 868 184 -3 833 494 -3 765 525 -3 717 202 -3 724 303 -3 736 159 -3 652 024 -3 577 517 -3 547 179 -3 526 875 -3 486 636 -3 440 358 -3 377 514

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2020
  5. Jún 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.