Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Júl 2020

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2020 31.07.2020 30.07.2020 29.07.2020 28.07.2020 27.07.2020 24.07.2020 23.07.2020 22.07.2020 21.07.2020 20.07.2020 17.07.2020 16.07.2020 15.07.2020 14.07.2020 13.07.2020 10.07.2020 09.07.2020 08.07.2020 07.07.2020 06.07.2020 03.07.2020 02.07.2020 01.07.2020
Príjmy spolu 14 366 447 7 388 186 7 326 404 7 274 209 7 238 069 6 859 797 6 440 163 6 450 106 6 429 049 6 403 891 6 371 976 6 577 958 6 546 565 6 526 061 6 529 354 6 482 578 6 351 151 6 232 907 6 185 206 6 158 249 6 127 508 6 071 654 6 033 677 6 002 877
v tom:                                                
1. daňové 11 546 644 6 139 053 6 082 277 6 045 921 6 013 455 5 636 275 5 223 109 5 239 202 5 221 451 5 196 847 5 175 650 5 403 027 5 376 668 5 358 599 5 372 868 5 330 429 5 296 847 5 245 092 5 198 133 5 171 892 5 147 914 5 100 239 5 083 102 5 062 341
z toho:                                                
daň z príjmov FO -48 281 -138 287 -141 851 -145 186 -147 925 -150 015 -154 031 -154 139 -155 895 -157 331 -158 987 98 572 96 468 90 820 74 849 47 273 24 492 -12 770 -53 403 -74 519 -90 978 -105 447 -114 711 -121 631
daň z príjmov PO 2 546 921 1 252 344 1 216 912 1 198 948 1 185 585 1 175 702 1 166 408 1 157 438 1 150 507 1 147 700 1 146 470 1 145 864 1 148 034 1 144 693 1 165 397 1 162 072 1 165 709 1 164 963 1 163 601 1 162 268 1 161 213 1 159 372 1 157 321 1 151 591
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 232 870 147 042 146 914 146 706 146 566 146 455 146 293 146 181 146 045 145 939 145 829 145 698 145 361 144 249 142 649 140 942 139 447 138 875 138 216 137 656 136 807 136 161 135 185 134 848
DPH 6 361 454 3 460 828 3 451 416 3 440 100 3 425 307 3 133 706 2 817 346 2 867 908 2 863 998 2 846 704 2 828 772 2 800 457 2 778 731 2 771 494 2 782 813 2 773 384 2 766 478 2 754 516 2 750 325 2 747 280 2 742 755 2 712 586 2 707 409 2 700 987
spotrebné dane 2 204 065 1 247 934 1 246 705 1 246 688 1 246 947 1 174 173 1 091 621 1 066 801 1 062 138 1 060 262 1 060 181 1 059 460 1 057 833 1 057 355 1 057 327 1 057 066 1 052 531 1 051 411 1 051 395 1 051 376 1 050 471 1 050 172 1 050 699 1 049 687
2. nedaňové 1 103 342 538 483 535 749 527 710 524 169 523 702 517 236 516 053 512 748 512 194 511 520 491 604 490 347 488 674 482 463 481 735 383 909 379 920 379 208 378 493 377 869 375 909 374 162 372 896
3. granty a transfery 1 716 461 710 649 708 378 700 579 700 445 699 819 699 818 694 851 694 851 694 851 684 806 683 327 679 551 678 788 674 023 670 414 670 395 607 895 607 864 607 864 601 725 595 506 576 413 567 640
z toho:                                                
príjmy z rozpočtu EU 1 677 689 710 569 708 298 700 498 700 365 699 740 699 740 694 774 694 774 694 774 684 730 683 253 679 478 678 715 673 950 670 342 670 324 607 825 607 794 607 794 601 657 595 437 576 344 567 575
Výdavky spolu 26 319 081 11 221 303 11 179 295 11 154 081 11 133 849 11 117 242 11 100 502 11 071 774 11 052 283 11 017 730 11 003 567 10 927 764 10 905 983 10 785 384 10 723 133 10 698 855 10 636 666 10 575 183 10 407 230 10 333 559 10 269 116 10 205 167 10 124 897 10 053 252
v tom:                                                
bežné výdavky 24 690 943 9 961 569 9 927 446 9 910 799 9 896 804 9 884 685 9 870 875 9 849 131 9 831 297 9 802 979 9 792 793 9 721 055 9 708 243 9 606 931 9 554 022 9 535 699 9 478 205 9 418 965 9 261 000 9 195 046 9 136 204 9 075 977 8 998 330 8 930 564
kapitálové výdavky 1 628 138 1 259 734 1 251 848 1 243 281 1 237 045 1 232 558 1 229 627 1 222 643 1 220 986 1 214 751 1 210 774 1 206 709 1 197 740 1 178 453 1 169 111 1 163 156 1 158 461 1 156 218 1 146 230 1 138 513 1 132 912 1 129 190 1 126 567 1 122 688
Schodok/Prebytok -11 952 634 -3 833 117 -3 852 891 -3 879 871 -3 895 780 -4 257 445 -4 660 339 -4 621 668 -4 623 234 -4 613 839 -4 631 592 -4 349 805 -4 359 417 -4 259 324 -4 193 779 -4 216 277 -4 285 515 -4 342 276 -4 222 024 -4 175 310 -4 141 608 -4 133 514 -4 091 221 -4 050 375

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2020
  5. Júl 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.