Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Január 2020

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2020 31.01.2020 30.01.2020 29.01.2020 28.01.2020 27.01.2020 24.01.2020 23.01.2020 22.01.2020 21.01.2020 20.01.2020 17.01.2020 16.01.2020 15.01.2020 14.01.2020 13.01.2020 10.01.2020 09.01.2020 08.01.2020 07.01.2020 03.01.2020 02.01.2020
Príjmy spolu 14 366 447 1 156 913 1 076 977 987 255 930 984 318 870 -100 600 -112 208 -204 078 -158 795 -188 442 77 896 315 296 307 175 288 143 240 464 184 770 165 574 121 766 86 965 50 682 31 765
v tom:                                            
1. daňové 11 546 644 1 089 196 1 013 504 924 443 869 920 260 961 -157 043 -165 083 -251 811 -203 005 -229 242 63 276 301 263 294 607 281 735 234 920 180 229 161 717 118 474 84 253 49 528 31 120
z toho:                                            
daň z príjmov FO -48 281 -68 560 -77 869 -82 512 -85 711 -90 031 -94 696 -99 024 -101 316 -104 337 -108 554 249 975 244 200 233 846 208 660 176 943 142 397 93 501 57 727 33 530 19 267 5 404
daň z príjmov PO 2 546 921 188 461 150 023 122 945 107 981 71 190 58 275 52 352 46 050 42 819 37 444 32 083 29 926 25 523 23 402 21 239 19 100 16 010 13 521 12 251 10 509 8 043
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 232 870 69 797 69 365 34 023 33 555 33 227 32 969 32 752 32 508 32 285 32 114 31 964 31 349 29 198 23 545 19 798 13 146 12 709 11 262 10 693 10 209 9 831
DPH 6 361 454 644 182 633 837 620 580 592 354 106 078 -196 969 -172 341 -248 260 -191 198 -205 511 -264 715 -17 297 -6 276 14 866 6 873 -1 472 33 396 30 732 23 990 6 214 4 997
spotrebné dane 2 204 065 196 600 196 600 195 807 195 578 120 741 26 408 5 986 5 762 5 340 4 741 4 592 4 467 4 528 4 192 3 779 3 192 2 831 2 444 2 332 2 245 2 020
2. nedaňové 1 103 342 59 898 57 081 56 456 54 709 52 342 50 876 47 308 42 166 38 643 35 235 14 619 14 031 12 566 6 407 5 543 4 541 3 856 3 291 2 712 1 154 645
3. granty a transfery 1 716 461 7 819 6 392 6 356 6 356 5 567 5 567 5 567 5 567 5 567 5 566 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0
z toho:                                            
príjmy z rozpočtu EU 1 677 689 7 815 6 388 6 354 6 354 5 565 5 565 5 565 5 565 5 565 5 565 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 26 319 081 1 251 738 1 053 630 1 002 242 989 690 974 149 958 066 875 496 846 406 766 142 747 672 687 602 668 290 580 832 472 841 467 882 446 371 380 710 354 013 292 324 280 866 276 699
v tom:                                            
bežné výdavky 24 690 943 1 169 239 981 085 953 766 944 882 934 751 920 100 840 162 825 611 745 573 733 191 677 957 658 708 571 348 470 163 465 205 445 455 379 885 353 366 291 678 280 219 276 447
kapitálové výdavky 1 628 138 82 499 72 545 48 475 44 808 39 398 37 966 35 334 20 796 20 570 14 481 9 644 9 582 9 485 2 678 2 677 916 826 647 647 647 252
Schodok/Prebytok -11 952 634 -94 825 23 347 -14 986 -58 705 -655 279 -1 058 666 -987 704 -1 050 485 -924 938 -936 113 -609 705 -352 994 -273 658 -184 698 -227 418 -261 601 -215 136 -232 247 -205 359 -230 184 -244 934

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2020
  5. Január 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.