Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Február 2020

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2020 29.02.2020 27.02.2020 26.02.2020 25.02.2020 24.02.2020 21.02.2020 20.02.2020 19.02.2020 18.02.2020 17.02.2020 14.02.2020 13.02.2020 12.02.2020 11.02.2020 10.02.2020 07.02.2020 06.02.2020 05.02.2020 04.02.2020 03.02.2020
Príjmy spolu 14 366 447 2 174 869 2 073 402 2 021 325 1 739 248 1 368 820 1 274 338 1 430 321 1 689 994 1 674 418 1 646 177 1 619 536 1 565 554 1 535 456 1 499 811 1 440 379 1 387 311 1 342 002 1 303 985 1 280 245 1 239 174
v tom:                                          
1. daňové 11 546 644 1 938 358 1 875 561 1 825 819 1 544 836 1 178 494 1 109 303 1 276 238 1 557 289 1 543 806 1 520 516 1 501 555 1 448 329 1 419 351 1 385 843 1 332 997 1 280 975 1 236 552 1 210 251 1 189 214 1 170 195
z toho:                                          
daň z príjmov FO -48 281 -104 183 -109 906 -114 257 -118 032 -122 248 -124 967 -128 148 165 064 161 997 155 969 142 386 114 880 95 850 74 154 41 430 6 433 -28 209 -44 051 -53 647 -60 465
daň z príjmov PO 2 546 921 367 199 326 566 305 119 284 441 264 343 258 685 253 782 249 979 247 548 244 820 240 284 233 822 229 837 227 499 223 755 222 161 221 068 218 975 216 560 214 632
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 232 870 79 643 79 443 79 617 79 536 79 441 79 278 79 204 79 128 78 846 78 366 76 410 74 328 73 738 72 971 72 372 71 904 71 636 71 134 70 628 70 215
DPH 6 361 454 1 141 417 1 126 209 1 103 379 916 688 671 444 611 948 788 896 781 645 775 180 761 482 762 883 745 904 740 948 734 306 718 862 704 844 696 848 689 789 682 528 675 458
spotrebné dane 2 204 065 371 507 371 222 370 545 301 509 205 319 204 325 202 324 201 270 200 241 200 061 200 006 199 929 199 920 199 483 199 405 198 998 198 969 198 657 198 206 197 031
2. nedaňové 1 103 342 162 274 123 603 121 268 120 581 116 496 108 372 103 846 82 504 81 534 80 384 76 242 75 487 74 411 73 358 71 961 70 915 70 195 63 132 61 308 60 647
3. granty a transfery 1 716 461 74 238 74 238 74 238 73 830 73 830 56 663 50 237 50 201 49 078 45 276 41 739 41 738 41 694 40 610 35 421 35 421 35 255 30 602 29 723 8 332
z toho:                                          
príjmy z rozpočtu EU 1 677 689 74 224 74 224 74 224 73 817 73 817 56 650 50 224 50 188 49 066 45 264 41 727 41 727 41 684 40 600 35 411 35 411 35 245 30 592 29 719 8 328
Výdavky spolu 26 319 081 2 895 881 2 684 161 2 664 236 2 646 098 2 635 358 2 598 046 2 582 053 2 507 850 2 483 506 2 402 735 2 406 236 2 275 483 2 228 874 2 166 045 2 062 723 1 929 660 1 783 012 1 740 957 1 667 450 1 596 863
v tom:                                          
bežné výdavky 24 690 943 2 668 464 2 458 461 2 449 953 2 436 913 2 427 962 2 400 222 2 385 853 2 315 951 2 299 897 2 223 962 2 228 778 2 108 113 2 067 722 2 006 930 1 916 976 1 792 395 1 655 878 1 623 508 1 577 940 1 511 058
kapitálové výdavky 1 628 138 227 417 225 700 214 283 209 185 207 396 197 823 196 200 191 899 183 609 178 772 177 457 167 370 161 152 159 115 145 747 137 264 127 134 117 449 89 510 85 805
Schodok/Prebytok -11 952 634 -721 012 -610 759 -642 911 -906 850 -1 266 538 -1 323 707 -1 151 732 -817 856 -809 088 -756 558 -786 699 -709 929 -693 418 -666 234 -622 343 -542 349 -441 010 -436 972 -387 205 -357 689

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2020
  5. Február 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.