Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

December 2020

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2020 31.12.2020 30.12.2020 29.12.2020 28.12.2020 23.12.2020 22.12.2020 21.12.2020 18.12.2020 17.12.2020 16.12.2020 15.12.2020 14.12.2020 11.12.2020 10.12.2020 09.12.2020 08.12.2020 07.12.2020 04.12.2020 03.12.2020 02.12.2020 01.12.2020
Príjmy spolu 14 366 447 15 750 635 15 670 917 15 616 998 15 236 347 14 933 467 14 973 552 14 821 436 14 128 414 14 207 275 14 158 226 14 029 114 13 944 983 13 739 851 13 704 664 13 595 152 13 541 593 13 522 906 13 477 420 13 444 543 13 405 127 13 378 411
v tom:                                            
1. daňové 11 546 644 11 872 170 11 797 455 11 749 781 11 371 516 11 072 703 11 179 068 11 032 450 10 956 477 11 200 141 11 155 300 11 133 238 11 105 400 11 061 378 11 040 912 10 961 840 10 909 003 10 918 777 10 879 023 10 846 753 10 813 604 10 789 354
z toho:                                            
daň z príjmov FO -48 281 -23 019 -34 558 -40 571 -46 461 -51 442 -56 692 -61 255 -69 068 204 928 200 135 190 574 161 988 132 174 85 386 32 881 -10 006 -38 704 -66 682 -87 683 -98 339 -105 225
daň z príjmov PO 2 546 921 2 355 420 2 309 600 2 293 839 2 270 372 2 250 573 2 229 953 2 209 409 2 196 228 2 188 045 2 182 026 2 177 262 2 177 384 2 174 830 2 204 582 2 200 255 2 198 840 2 196 625 2 195 334 2 193 324 2 191 213 2 187 997
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 232 870 235 260 234 587 234 089 233 502 233 329 217 321 216 903 216 529 216 233 215 706 213 924 210 957 209 002 208 099 207 289 206 543 205 135 204 653 204 071 203 578 203 025
DPH 6 361 454 6 800 904 6 789 276 6 769 258 6 545 933 6 288 963 6 456 502 6 340 282 6 291 920 6 272 335 6 240 069 6 234 717 6 239 085 6 229 853 6 230 606 6 213 181 6 206 974 6 249 595 6 240 084 6 231 800 6 212 582 6 199 680
spotrebné dane 2 204 065 2 264 801 2 261 230 2 257 154 2 133 918 2 118 229 2 100 376 2 096 502 2 091 170 2 089 060 2 088 159 2 087 967 2 087 484 2 087 289 2 086 349 2 082 596 2 081 200 2 080 886 2 080 575 2 080 332 2 079 780 2 079 295
2. nedaňové 1 103 342 1 289 885 1 284 883 1 278 637 1 276 250 1 272 185 1 205 904 1 200 438 943 606 939 015 937 509 932 451 930 529 928 663 926 053 925 064 924 408 923 776 922 970 922 364 921 733 921 235
3. granty a transfery 1 716 461 2 588 580 2 588 580 2 588 580 2 588 580 2 588 580 2 588 579 2 588 548 2 228 331 2 068 119 2 065 416 1 963 425 1 909 055 1 749 810 1 737 699 1 708 248 1 708 181 1 680 352 1 675 428 1 675 426 1 669 790 1 667 822
z toho:                                            
príjmy z rozpočtu EU 1 677 689 2 551 329 2 551 329 2 551 329 2 551 329 2 551 329 2 551 329 2 551 329 2 191 112 2 040 148 2 040 148 1 963 284 1 908 913 1 749 669 1 737 558 1 708 107 1 708 041 1 680 212 1 675 287 1 675 287 1 669 653 1 667 685
Výdavky spolu 26 319 081 23 509 055 23 385 444 23 247 773 23 090 096 22 977 137 22 913 919 22 838 455 22 390 199 22 102 082 20 679 016 20 610 590 20 429 341 20 199 664 20 063 395 19 713 861 19 438 823 19 276 466 19 080 739 18 960 681 18 837 364 18 776 045
v tom:                                            
bežné výdavky 24 690 943 20 846 648 20 731 385 20 609 801 20 469 640 20 386 566 20 329 675 20 261 911 20 106 505 19 829 689 18 514 597 18 449 850 18 278 551 18 059 854 17 938 763 17 617 898 17 354 135 17 219 822 17 048 771 16 937 733 16 818 173 16 760 243
kapitálové výdavky 1 628 138 2 662 407 2 654 059 2 637 972 2 620 456 2 590 571 2 584 244 2 576 544 2 283 695 2 272 393 2 164 419 2 160 740 2 150 791 2 139 810 2 124 632 2 095 963 2 084 688 2 056 645 2 031 968 2 022 948 2 019 191 2 015 801
Schodok/Prebytok -11 952 634 -7 758 420 -7 714 527 -7 630 775 -7 853 749 -8 043 670 -7 940 367 -8 017 019 -8 261 786 -7 894 807 -6 520 790 -6 581 476 -6 484 358 -6 459 813 -6 358 731 -6 118 709 -5 897 231 -5 753 561 -5 603 319 -5 516 138 -5 432 237 -5 397 634

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2020
  5. December 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.