Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Kontakt pre metodickú a technickú podporu subjektom verejnej správy

Ministerstvo financií SR poskytuje metodicko-technickú podporu prostredníctvom Centra podpory užívateľov (CPU), a to pre účtovné jednotky, ktorými sú rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky a ostatné subjekty zaradené do verejnej správy. Cieľom používania tzv. helpdesku je centralizovať otázky týchto organizácií z oblasti účtovníctva, výkazníctva, konsolidácie a používania IS Ministerstva financií SR (napr. CKS, CEM, CRPŠ, IS výkazníctva Štátnej pokladnice, RISSAM).

Najčastejšie oblasti, ktoré sa riešia cez helpdesk:

Z dôvodu pružnejšieho riešenia požiadaviek na metodickú podporu odporúčame žiadateľovi uvádzať v jednom hlásení vždy len jednu konkrétnu otázku.

Centrum podpory užívateľov (CPU) je zriadené na DataCentre, rozpočtovej organizácii Ministerstva financií SR, a zabezpečuje jednotné miesto pre podávanie hlásení a ich spracovanie. Účtovným jednotkám sú k dispozícii viaceré vstupné kanály pre nahlasovanie požiadaviek - Kontakt na CPU. Formuláre pre prístup do IS MF SR nájdete na stránke CPU, v časti Dokumenty a postupy - dokumenty na stiahnutie.

Príručky a inštruktážne videá pre prácu s IS RISSAM.výkazy sú zverejnené nižšie. Ide o dokumenty pre pracovníkov obcí a ich rozpočtových a príspevkových organizácií, neziskových organizácií a podnikateľských subjektov zaradených do subsektora územnej samosprávy. Komplexnú dokumentáciu k procesu spracovania KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy nájdete na tejto stránke.

Inštruktážne videá 

Príručky   

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Kontakt pre metodickú a technickú podporu subjektom verejnej správy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.