Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Záväzky verejných podnikov a účasť štátu na kapitále verejnej správy

Na základe smernice Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov, Slovenská republika zverejňuje údaje o záväzkoch a účasti na kapitáli za podniky verejnej správy.

Údaje sú zozbierané z individuálnych účtovných závierok. Pre výpočet záväzkov sú verejné podniky definované ako podniky s verejným vlastníctvom 50 % a viac. Bol uplatnený veľkostný prah pre veľkosť vlastného imania pre výpočet účasti na kapitáli, do výpočtov boli zahrnuté len podniky verejnej správy s podielom verejného vlastníctva 20 % a viac. Pre podniky vlastnené len čiastočne verejnou správou bola započítaná len časť záväzkov alebo vlastného imania, ktorá korešpondovala s vlastníckym podielom verejnej správy v danom podniku.  Podniky verejnej správy klasifikované v sektore verejnej správy boli vylúčené.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Finančná štatistika o príjmoch, výdavkoch a dlhu verejnej správy
  4. Údaje podľa Smernice rady 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov
  5. Záväzky verejných podnikov a účasť štátu na kapitále verejnej správy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.