Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuály

12.11.2013 Viac

6. Ako merať pokrok - návrh výsledkových ukazovateľov ministerstiev


06.11.2013 Viac

5. Metodika zostavenia benchmarku výkonnosti fondov DSS


14.03.2017 Viac

4. Metodika zostavovania scenára nezmenených politik


08.10.2013 Viac

3. Metodika prognózovania hrubého dlhu verejnej správy


25.06.2013 Viac

2. Spresnenie zaznamenávania DPH


06.02.2015 Viac

1. Hodnotenie daňových prognóz


04.11.2019 Viac

Metodické usmernenie MF SR k predkladaniu údajov o poistencoch, ktorí sú platiteľmi poistného


Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Manuály

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.