Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

15. Monitorujeme monitor (december 2019)

Výstupy z testovania deviatakov Testovanie 9 (vo verejnosti známe aj pod názvom Monitor 9) potvrdzujú zistenia z testovania PISA ohľadom vplyvu rodinného zázemia na výsledky. Analýza dopĺňa obraz o výsledkoch na úrovni škôl. Ukazuje sa napríklad, že žiakom sa vo všeobecnosti viac darí vo väčších školách, okrem detí z chudobných rómskych rodín. V školách s vysokým podielom znevýhodnených žiakov je priemerná úspešnosť nižšia nielen u znevýhodnených, ale aj u neznevýhodnených žiakov. Analýza ďalej preukázala, že existujúce rozdiely v priemernej úspešnosti medzi základnými školami sa dajú len čiastočne vysvetliť rodinným zázemím žiakov na jednotlivých školách, čo znamená, že podobné školy s podobnými žiakmi dosahujú rozdielne výsledky. Pre znižovanie zaostávania znevýhodnených skupín žiakov bude v prvom rade potrebná ich presnejšia identifikácia, napríklad formou doplnkových dotazníkov popri národných testovaniach. Súčasný systém podpory sociálne znevýhodnených žiakov totiž viaceré reálne faktory znevýhodnenia vôbec nezohľadňuje. Následné zachytenie rozdielov v žiackych populáciách medzi školami zároveň umožní lepšie rozpoznanie menej úspešných škôl, ktorých zaostávanie nie je možné zdôvodniť podielom znevýhodnených žiakov.

Analýza bola schválená Odborno-metodickou komisiou ako recenzovaná na základe posudkov:  

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2019
  6. 15. Monitorujeme monitor (december 2019)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.