Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Spoločné vyhlásenie k včasnej implementácii medzinárodného rámca pre oznamovanie kryptoaktív (CARF)

Slovenská republika spolu s ďalšími 47 krajinami zverejňuje na webovom sídle Ministerstva financií SR text spoločného vyhlásenia k implementácii medzinárodného rámca pre oznamovanie kryptoaktív (tzv. CARF), ktorý bol vytvorený a odsúhlasený v OECD. Ide o kolektívne zapojenie sa do včasnej a konzistentnej implementácie tohto štandardu s prvou výmenou informácií o kryptoaktívach do roku 2027 spolu s implementáciou revidovaného štandardu oznamovania informácií o finančných účtoch (tzv. CRS). Účelom zverejneného spoločného vyhlásenia je výzva pre ďalšie krajiny, aby sa taktiež zapojili do implementácie štandardov s cieľom zlepšiť globálny systém výmeny informácií tak, aby sa obmedzil priestor na daňové úniky.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Dane, clá a účtovníctvo
  2. Priame dane
  3. Dane z príjmu
  4. Administratívna spolupráca a výmena informácií
  5. Spoločné vyhlásenie k včasnej implementácii medzinárodného rámca pre oznamovanie kryptoaktív (CARF)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.