Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 17/2008-U k postupu financovania blokových grantov, individuálnych projektov a podprojektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v

Cieľom tohto usmernenia je zabezpečiť efektívny proces konverzie meny SKK na menu EUR. Usmernenie svojím obsahom vychádza z nasledovných právnych predpisov a dokumentov:

 V usmernení sú definované povinnosti pre platobný orgán, Národný kontaktný bod, sprostredkovateľov, konečných prijímateľov, príjemcov pomoci, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať.  

V súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike od 1. 1. 2009 sú všetky orgány zapojené do finančného riadenia FM EHP a NFM povinné rešpektovať pokyny platobného orgánu vo vzťahu k overeniu konvertovaných dát v účtovnom systéme ISUF. Sprostredkovatelia zabezpečia informovanie všetkých konečných prijímateľov a príjemcov pomoci v rámci podprojektu o tomto usmernení. Platobný orgán, NKB a sprostredkovatelia sú zároveň povinní vykonať úpravu/doplnenie príslušných dokumentov, vrátane vnútorných manuálov procedúr.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Zahraničná pomoc
  3. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2004 – 2009
  4. Usmernenia sekcie európskych fondov
  5. Usmernenie č. 17/2008-U k postupu financovania blokových grantov, individuálnych projektov a podprojektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.