Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 4/2008-U k postupu účtovania programu PHARE/Prechodný fond v ISUF pre implementačnú agentúru programu PHARE/Prechodný fond

Usmernenie č. 4/2008-U k postupu účtovania programu  PHARE/Prechodný fond v ISUF pre implementačnú agentúru programu PHARE/Prechodný fond

Dátum vydania. 27. 03. 2008

Dátum platnosti: 27. 03. 2008

Predmetom tohto usmernenia sú postupy účtovania programu PHARE/Prechodný fond pre implementačné agentúry programu PHARE/Prechodný fond, ktoré poskytujú konečným prijímateľom prostriedky programu PHARE/Prechodný fond  a prostriedky zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom osobitných mimorozpočtových účtov Ministerstva financií SR s dispozičným právom implementačných agentúr PHARE/Prechodný fond.

Postupy účtovania v usmernení sú vypracované v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na účtovníctvo rozpočtových organizácií  s účinnosťou od 1.1.2008.

Všeobecne záväznými právnymi predpismi  vzťahujúcimi sa na vedenie účtovníctva programu PHARE/Prechodný fond sú najmä:

Postupy účtovania nadväzujú na účtovné prípady vznikajúce pri financovaní projektov programu PHARE/Prechodný fond v súlade s pokynmi MF SR pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Predvstupové fondy EÚ
  3. Usmernenia sekcie európskych fondov
  4. Usmernenia vydané v roku 2008
  5. Usmernenie č. 4/2008-U k postupu účtovania programu PHARE/Prechodný fond v ISUF pre implementačnú agentúru programu PHARE/Prechodný fond

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.