Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Centrálna evidencia verejného obstarávania v programoch ISPA, PHARE a Prechodný fond

Členenie podľa programov a podľa jednotlivých implementačných agentúr:

PROGRAM PHARE A PRECHODNÝ FOND

Centrálna finančná a kontraktačná jednotka  (CFKJ)
Central Finance and Contracting Unit  (CFCU)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania  (NARMSP)
National Agency for Development of Small and Medium Enterprises (NADSME)
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja  (APRR)
Regional Development and Support Agency  (RDSA)

PROGRAM ISPA

Implementačná agentúra Slovenskej správy ciest  (IA SSC)
Implementing Agency - Slovak Road Administration  (IA SRA)
Implementačná agentúra Železnice Slovenskej republiky  (IA ŽSR)
Implementing Agency - Railways of the Slovak Republik  (IA RSR)
Implementačná agentúra Environmentálnych investičných projektov  (IA EIP)
Implementing Agency for Environmental Investment Projects  (IA EIP)

Polročné správy pre Národného koordinátora pomoci (NAC) a Národného splnomocnenca pre Národný fond (NAO) o plnení úloh dohľadu nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní na úrovni implementačných agentúr pre fondy PHARE, ISPA a Prechodný fond:

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Predvstupové fondy EÚ
  3. Materiály Odboru platieb
  4. Centrálna evidencia verejného obstarávania v programoch ISPA, PHARE a Prechodný fond

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.