Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál č. 6/2008-M k spracovaniu štvrťročných finančných výkazov v ISUF, verzia 2.0

Cieľom tohto manuálu je poskytnúť podporu používateľovi ISUF pri zostavovaní finančných výkazov a kontroly ich správnosti.

Manuál k spracovaniu štvrťročných finančných výkazov v ISUF 6/2008-M, verzia 2.0

Dátum vydania: 31. 05. 2010

Dátum platnosti: 01. 06. 2010  

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Finančné vzťahy s EÚ
  3. Povstupové fondy EÚ
  4. Programové obdobie 2007 - 2013
  5. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  6. Manuály sekcie európskych fondov
  7. Manuály vydané v roku 2008
  8. Manuál č. 6/2008-M k spracovaniu štvrťročných finančných výkazov v ISUF, verzia 2.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.