Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy

Konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy zostavuje Ministerstvo financií SR na základe § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia sa konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy zostavuje na základe konsolidovaných účtovných závierok správcov kapitol štátneho rozpočtu a individuálnych účtovných závierok tých správcov kapitol štátneho rozpočtu, ktorí nemajú povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy je účtovnou závierkou za všetky štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, zostavená po eliminácii identifikovaných vzájomných vzťahov v rámci konsolidovaného celku.

Konsolidovaná účtovná závierka je uložená v Registri účtovných závierok na stránke http://www.registeruz.sk pod IČO Ministerstva financií SR.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Kľúčové dokumenty a účtovné závierky
  4. Účtovné závierky MFSR
  5. Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.