Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly MF SR

Konsolidovanú účtovnú závierku kapitoly Ministerstva financií SR zostavuje ministerstvo na základe § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia sa konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje na základe individuálnych účtovných závierok rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obchodných spoločností v konsolidovanom celku ministerstva.

Konsolidovaná účtovná závierka je uložená v Registri účtovných závierok na stránke http://www.registeruz.sk pod IČO Ministerstva financií SR.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Kľúčové dokumenty a účtovné závierky
  4. Účtovné závierky MFSR
  5. Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly MF SR

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.