Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Správa o vývoji ver. financií

Správa o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za príslušné štvrťroky daného roka a predikcie vývoja do konca daného roka

Správu vypracováva MF SR trikrát ročne. Prezentuje v nej posledné výsledky analýz a prognóz makroekonomického a fiškálneho vývoja a ich hodnotenie z hľadiska možných rizík plnenia rozpočtu v danom roku. Pozornosť sa sústreďuje najmä na monitoring a analýzu tých faktorov a zložiek verejných financií, ktoré môžu spôsobiť najväčší odklon od rozpočtu, a tak môžu najviac ovplyvniť úspešnosť dosiahnutia plánovaného cieľa vlády pre redukciu deficitu verejných financií. Dodržanie cieľa stanoveného pre daný rok je nevyhnutné pre dosahovanie ambicióznych strednodobých zámerov v konsolidácii verejných financií v súlade s programovým vyhlásením vlády.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Strategické materiály
  4. Správa o vývoji ver. financií

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.