Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

6. O parite (marec 2023)

Podľa údajov Eurostatu sa slovenské HDP v parite kúpnej sily (PKS) vzďaľuje od priemeru EÚ napriek tomu, že reálne HDP na Slovensku rastie rýchlejšie než európske. Prečo?  Tu sú dva hlavné dôvody:

  1. Prvým sú metodické nedostatky pri meraní a revízií cenových hladín (PKS)
  1. Druhým dôvodom odlišného vývoja HDP v PKS a HDP v stálych cenách jej fakt, že tieto dva ukazovatele merajú dve rôzne veci. HDP v PKS meria kúpyschopnosť našich príjmov (miezd a ziskov), kým HDP v stálych cenách meria objem reálnej produkcie. A v otvorenej ekonomike za rovnaký objem produkcie nevieme vždy doviezť rovnaký objem tovarov. Rast objemu reálnej produkcie je v porovnaní s rastom životnej úrovne na Slovensku vyšší každý rok v priemere až o 0,5 p.b., pretože ceny dovážaných tovarov stúpajú rýchlejšie než ceny vyvážaných tovarov. To spomaľuje konvergenciu k priemeru EÚ.

Na základe uvedených nedostatkov doporučujeme na analýzu konvergencie slovenskej ekonomiky k priemeru EÚ používať porovnanie vývoja HDP v nominálnych cenách (EUR). Aj tento spôsob porovnania má svoje nedostatky. No pokiaľ nedôjde k plnému zosúladeniu metodík medzi členskými štátmi zo strany Eurostatu, tak ukazovateľ HDP v PKS bude mať malú vypovedaciu hodnotu o vývoji a stavu konvergencií štátov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2023
  6. 6. O parite (marec 2023)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.