Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

13. Vyhodnotenie prognózy príjmov a výdavkov za rok 2022 (júl 2023)

Hodnotenie prognózy daňovo-odvodových príjmov za rok 2022 

Aktuálny odhad daňových a odvodových príjmov verejnej správy za rok 2022  je v porovnaní s prognózou Výboru vyšší o 2,2 mld. eur (6,6 % odhadovaných daňových príjmov), čo je nad dlhodobým cieľom dosahovať 2 % odchýlku. Hlavným faktorom vyšších príjmov je lepší makroekonomický vývoj, ktorý bol odhadovaný ešte v čase riešenia pandémie, a preto boli očakávania opatrné. K vyššiemu výnosu čiastočne prispelo aj zavedenie novej dane, tzv. solidárneho príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií

 Hodnotenie prognózy vybraných nedaňových príjmov za rok 2022 

Skutočný výnos vybraných nedaňových príjmov za rok 2022 je o 44 mil. eur nižší oproti prognóze zo septembra 2021.  Najväčší nárast je pri príjmoch z emisných kvót, primárne z dôvodu zmeny metodiky. Naopak najväčší výpadok zaznamenali príjmy Národnej diaľničnej spoločnosti pre slabší výber z mýta nákladnej dopravy. V prípade odvodu z hazardných hier výber prekonal očakávania na rok 2022 o 11 mil. eur. Hlavným dôvodom bol dynamický vývoj hrania v online kasínach. Príjmy z dividend boli do veľkej miery v súlade s rozpočtom.

 Hodnotenie prognózy vybraných výdavkov za rok 2022 

Prognóza výdavkov na rok 2022 bola blízko skutočného plnenia, ktoré zaostalo za odhadom o necelé 1% (74 mil. EUR). Relatívne aj absolútne najväčšia odchýlka sa týka dávok v nezamestnanosti, ktoré oproti prognóze poberalo až o 20 % menej poberateľov. To sčasti súvisí s lepším vývojom na trhu práce, no zvyšok odchýlky ide na vrub nevysvetleným faktorom a bude predmetom ďalšieho pozorovania. Prognóza nemocenských dávok sa tiež ukázala ako mierne konzervatívna, a to pri všetkých dávkach okrem dávky nemocenské. Skutočné plnenie aj napriek pozitívnemu vývoju na trhu práce zaostalo za minulými trendami. Výdavky na starobné dôchodky sa líšili od predpokladov rozpočtu len minimálne.