Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

9. Štátna kasa na uzde (júl 2020)

Návrh viacročných výdavkových stropov

Slovenskému rozpočtovému rámcu aktuálne chýba vhodný nástroj na operatívne riadenie rozpočtu. Zavedenie pravidla viacročných výdavkových stropov by túto medzeru zaplnilo. Limity na verejné výdavky by viedli najmä k posilneniu rozpočtovej disciplíny a proti-cyklickejšej fiškálnej politike, čo potvrdzuje aj testovanie na základe historických údajov. Stanovenie výdavkových stropov navrhujeme prepojiť s existujúcimi európskymi aj národnými pravidlami. To aktuálne zodpovedá postupnému dosiahnutiu strednodobého rozpočtového cieľa (tzv. MTO), v podobe štrukturálneho deficitu na úrovni 0,5 % HDP. Nominálne limity výdavkov by boli schvaľované parlamentom na rolovacom trojročnom horizonte, pričom plne záväzné by boli počas jeho prvých dvoch rokoch. Aktualizovanie tretieho roka tak dá priestor vláde rýchlejšie benefitovať zo štrukturálnych reforiem. Výdavkovým limitom navrhujeme pokryť približne štyri pätiny verejných výdavkov, po odčlenení položiek mimo kontroly vlády. Pravidlo navrhujeme posilniť aj korekčným mechanizmom, ktorým by sa postupne kompenzovali identifikované odchýlky v hospodárení. Okrem toho, povinnosť rešpektovať výdavkový strop pri prijímaní nových zákonov navrhujeme ukotviť priamo v ústavnom zákone. Naopak, po aktivácii únikových klauzúl, v prípade významnej hospodárskej recesie či prebiehajúcej pandémie spôsobenej koronavírusom, by sa limity naopak dočasne neuplatňovali. 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2020
  6. 9. Štátna kasa na uzde (júl 2020)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.