Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

5. Prognózovanie dane z pridanej hodnoty v SR (júl 2005)

Daň z pridanej hodnoty je ďalšia daň, o ktorej prognózovaní IFP prezentuje analýzu. Je to daň, ktorá hrá kľúčovú úlohu v daňovej sústave Slovenska. Má rozhodujúci podiel na príjmoch verejných financií a týka sa bez výnimky všetkých domácností. V materiáli sú zhrnuté prístupy, ktoré IFP používa na prognózovanie dane z pridanej hodnoty pre účely zostavenia štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy. Uvedený materiál bol predmetom diskusie 2. zasadnutia Výboru pre daňové prognózy.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 5. Prognózovanie dane z pridanej hodnoty v SR (júl 2005)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.