Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Výnosová krivka slovenských štátnych dlhopisov

Zero-coupon výnosová krivka štátnych dlhopisov je jedným z najdôležitejších nástrojov pre tvorcov politík, investorov, ako aj manažérov v súkromnom sektore. Poskytuje informáciu o očakávaniach finančného trhu ohľadom vývoja menovej politiky a rizikových prirážkach, ktoré potrebujú investori obchodujúci s vládnymi dlhovými nástrojmi s rôznymi dobami splatnosti.

Pre Ministerstvo financií SR je výnosová krivka významným vstupom pre proces riadenia štátneho dlhu a to z viacerých dôvodov. Po prvé, jej odhad napomáha formálnejšiemu oceneniu štátnych dlhopisov pri nových emisiách v súlade s cenami obchodovanými na sekundárnom dlhopisovom trhu. Po druhé, s pomocou výnosovej krivky je možné rozlíšiť a lepšie porozumieť zložkám rizikovej prirážky, ako sú kreditná prirážka emitenta alebo prirážka vyplývajúca z likvidity.  Posledným, no významným prínosom je vytvorenie základu pre modely, ktoré používajú zero-coupon výnosovú krivku ako vstup popri ostatných makroekonomických indikátoroch.  Tieto umožňujú prognózovanie výnosov dlhopisov na rôznych horizontoch popri modelových simuláciách makroekonomických a fiškálnych premenných.

Výnosová krivka a ostatné modelové výstupy budú používané ako kľúčová informácia pri monitorovaní vládneho dlhu, úrokových nákladov a formulovaní stratégie riadenia dlhu SR.

Od júna 2017 výnosovú krivku publikuje Národná banka Slovenska.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Ekonomické štatistiky
  4. Výnosová krivka slovenských štátnych dlhopisov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.