Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Štátna pokladnica

Adresa:
IČO:
Tel.:
E-mail::
Internet:
Štatutárny zástupca:

Radlinského  32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava
36065340
02/57 262 110, 02/57 262 111 
info@pokladnica.sk
www.pokladnica.sk
Ing. Jana Ďuricová, riaditeľka

Pôsobnosť a kompetencie:

Funkcie ŠP
Uvedené ciele bude ŠP dosahovať prostredníctvom svojich funkcií:

Vznik ŠP ako podpora integračného úsilia SR do EÚ

Pre všetky krajiny Európskej únie (ďalej len „EÚ“) sú záväzné Maastrichtské kritériá v oblasti dlhu verejnej správy vzhľadom na možné negatívne dôsledky nadmerného zadlženia sa jednej krajiny pre menovú úniu. Z toho vyplývajú aj požiadavky na existenciu efektívneho nástroja riadenia verejných financií pre krajiny uchádzajúce sa o členstvo v EÚ. Zo správ Európskej komisie vyplýva, že SR bude musieť v oblasti verejných financií vykonať najmä podstatnú reformu systému kontroly riadenia predvstupových fondov a štrukturálnych fondov. Ďalšou dôležitou úlohou bude zosúladenie výkazníctva a štatistických údajov s výkazníctvom EÚ. V SR bude tieto funkcie zabezpečovať ŠP.

Vytvorením ŠP sa Slovenská republika pripojí k európskym krajinám, kde už pokladnice úspešne pracujú veľa rokov. Z krajín, v ktorých majú viacročné pozitívne skúsenosti s pokladnicou, spomenieme Španielsko, Francúzsko, Švédsko, Portugalsko, Fínsko, Dánsko, Írsko, z asociovaných krajín najmä Maďarsko a Slovinsko.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Organizácie s pôsobnosťou MF SR
  3. Organizácie kapitoly MF SR
  4. Štátna pokladnica

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.