Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2017 schválila materiál Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021.

Materiál vychádza z vykonávacích predpisov vydaných prispievateľskými štátmi pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus na programové obdobie 2014 – 2021 a špecifikuje ich niektoré ustanovenia, aby boli prispôsobené podmienkam platným v Slovenskej republike.

Predkladaný materiál dopĺňa a upravuje postupy, ktoré neboli prispievateľskými štátmi špecifikované pre tretie programové obdobie: postupy pre účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, použitie, účtovanie, výkazníctvo, platby, sledovanie finančných tokov, kontrolu a overovanie pri realizácii zahraničnej pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021. Cieľom materiálu je zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a účinného využívania prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike v rámci predmetných finančných mechanizmov.

K tomuto materiálu sa viaže materiál Systém riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2014 – 2021, ktorý je v gescii vedúceho Úradu vlády SR a bol vládou SR schválený dňa 29. marca 2017 uznesením vlády SR číslo 146/2017.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Zahraničná pomoc
  3. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021
  4. Materiály
  5. Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.