Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 6/2008-U k prechodu účtovania programu ISPA/KF a programu PHARE/Prechodný fond z účtovného obdobia r. 2007 do účtovného obdobia r. 2008 a k zosúladeniu s postupom účtovania programu

Usmernenie č. 6/2008-U k prechodu účtovania programu ISPA/KF a programu PHARE/Prechodný fond z účtovného obdobia r. 2007 do účtovného obdobia r. 2008 a k zosúladeniu s postupom účtovania programu ISPA/KF a programu PHARE/Prechodný fond v metodike platnej od 1.1.2008

Dátum vydania: 07. 04. 2008

Dátum platnosti: 07. 04. 2008

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Predvstupové fondy EÚ
  3. Usmernenia sekcie európskych fondov
  4. Usmernenia vydané v roku 2008
  5. Usmernenie č. 6/2008-U k prechodu účtovania programu ISPA/KF a programu PHARE/Prechodný fond z účtovného obdobia r. 2007 do účtovného obdobia r. 2008 a k zosúladeniu s postupom účtovania programu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.