Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, platné od 18. februára 2010

Bratislava, 18.02.2010
Číslo: MF/08302/2010-521

R O Z H O D N U T I E
ministra financií Slovenskej republiky


Vec:  Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, platné od 18. februára 2010 

S účinnosťou od: 18. februára 2010 

I. vydávam

Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, platné od 18. februára 2010, ktorými sa menia a aktualizujú Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v úplnom znení neskorších aktualizácií a dodatkov, platné od 28. augusta 2006;


II. ukladám

a) všetkým ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, implementačným agentúram a ostatným zúčastneným orgánom, aby sa v rámci svojej činnosti pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu riadili týmito Pokynmi pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, platné od 18. februára 2010;

b) všetkým predstaveným a vedúcim zamestnancom ministerstva, implementačných agentúr a ostatných zúčastnených orgánov, aby zabezpečili v rámci svojej pôsobnosti oboznámenie všetkých svojich zamestnancov s týmto rozhodnutím.

 


Ján Počiatek
minister financií Slovenskej republiky

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Predvstupové fondy EÚ
  3. PHARE / Prechodný fond
  4. Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, platné od 18. februára 2010

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.