Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Stratégia financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 - 2027, verzia 1.2

K zmene v Stratégií financovania , verzii 1.2 dochádza z dôvodu doplnenia textácie vo vzťahu k fázovaným projektom z programového obdobia 2014-2020 do 2021-2027, upresnenia textácie vo vzťahu k realizácií operácií s prínosom pre obe kategórie regiónu, aplikovaniu čl. 63 odseku 3 nariadenia (EÚ) 2021/1060 v rámci ESF+ a doplnenia špecifických cieľov a opatrení, na ktoré sa aplikujú špecifické pravidlá financovania.

Materiál nadobudol účinnosť dňa 15. júla 2023.

Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia fondov EÚ sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2021 - 2027
  4. Stratégia financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 - 2027
  5. Stratégia financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 - 2027, verzia 1.2

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.