Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 1/2022-U k finančnému riadeniu mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku

Cieľom usmernenia je na národnej úrovni zadefinovať postupy a pravidlá finančného riadenia mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku, ak sa riadiaci orgán rozhodne o aplikovaní dodatočného príspevku s potrebou zníženia celkovej alokácie operačného programu na národnej úrovni o výšku prebytku. Riadiaci orgán prijme toto rozhodnutie na základe vykonanej analýzy dostupnosti alokácie pre využitie dodatočného príspevku so zohľadnením reálneho čistého kontrahovania a analýzy možnosti a potreby dodatočného príspevku na úrovni projektov.

Usmernenie nadobúda účinnosť 01.07.2022. 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2014 - 2020
  4. Európske štrukturálne a investičné fondy
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2022
  7. Usmernenie č. 1/2022-U k finančnému riadeniu mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.