Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.0

Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0 bola schválená uznesením vlády č. 761/2009 zo dňa 28.10.2009.

Materiál upravuje jednotnú stratégiu financovania pre stanovenie účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov prijímateľov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013.

Príslušná výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v rámci jednotlivých rokov sa zahŕňa do rozpočtu verejnej správy na príslušný rok v nadväznosti na odhady príjmov finančných prostriedkov z EÚ, ako aj príslušnej výšky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

V rámci Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 verzie 4.0 nedošlo k zmenám v pravidlách stratégie financovania a celkovej výške príjmov SR v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Materiály
  6. Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.