Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 3.0

Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 bola schválená uznesením vlády č. 834/2006 zo dňa 08.10.2006.

Materiál upravuje jednotnú stratégiu financovania pre stanovenie účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov prijímateľov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013.

Cieľom zavedenia pravidiel a limitov pre riadiace orgány pre poskytovanie pomoci prijímateľom pre rôzne typy projektov je vytvorenie jednotnej stratégie pre stanovenie účasti jednotlivých zdrojov na financovaní projektov z jednotlivých zdrojov financovania – štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov, rozpočtov obcí a prijímateľov, pre operačné programy v rámci cieľov Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca – cezhraničná spolupráca.

Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 verzia 2.0 bola schválená uznesením vlády č. 318/2009 zo dňa 29.04.2009.

Zmena v Stratégii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 3.0 sa týka úpravy v poznámke č. 10 pod čiarou s doplnením textu „NDS, a. s., pre veľký projekt Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer“.