Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 12/2008-U k poskytovaniu a zúčtovaniu zálohových platieb pri ukončení projektov v rámci štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006

Platobný orgán má v zmysle Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006 v podmienkach Slovenskej republiky v kompetencii vydávanie usmernení k finančnému riadeniu štrukturálnych fondov.

Usmernenie svojim obsahom nadväzuje na povinnosti riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v oblasti poskytovania a zúčtovania zálohových platieb určených v Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006. 

Úlohou/povinnosťou jednotlivých riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi je zapracovať ustanovenia tohto usmernenia, resp. vykonať úpravu a doplnenie príslušných dokumentov, vrátane svojho vnútorného manuálu a zabezpečiť informovanosť smerom ku konečným prijímateľom v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa vydania usmernenia.

Usmernenie obsahuje nasledovné prílohy:

  1. Podmienky poskytnutia a zúčtovania zálohových platieb
  2. Špecifikácia podmienok zúčtovania zálohových platieb pri ukončení projektov

Dátum vydania: 22. 05. 2008

Dátum platnosti: 22. 05. 2008 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2008
  7. Usmernenie č. 12/2008-U k poskytovaniu a zúčtovaniu zálohových platieb pri ukončení projektov v rámci štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.