Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 5/2007-U k zosúladeniu systému finančného riadenia Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov

Usmernenie č. 5/2007-U k zosúladeniu systému finančného riadenia Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov

Dátum platnosti: 25. 04. 2007

V nadväznosti na aktualizáciu Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu – verzia 4.0, ktorá nadobudla účinnosť 01. 06. 2007, určuje Usmernenie č. 5/2007-U k  zosúladeniu systému finančného riadenia Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov všetky pracovné činnosti potrebné k aktualizácii systému finančného riadenia Kohézneho fondu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2007
  7. Usmernenie č. 5/2007-U k zosúladeniu systému finančného riadenia Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.