Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál č. 3/2007-M k spracovaniu žiadostí o poskytnutie a zúčtovanie predfinancovania v systéme ISUF

Manuál č. 3/2007-M k spracovaniu žiadostí o poskytnutie a zúčtovanie predfinancovania v systéme ISUF

Hlavným cieľom manuálu je popísať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme postupy pri práci v informačnom systéme účtovania fondov (ISUF) v rámci hlavných postupov spracovania žiadostí o platbu typu predfinancovanie a zúčtovanie predfinancovania.

Manuál je určený pre účtovníkov a finančných manažérov na PJ (MH SR, MVRR SR, MDPT SR, MŽP SR, PPA).

Dátum vydania: 19. 11. 2007

Dátum platnosti: 19. 11. 2007

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Manuály sekcie európskych fondov
  6. Manuály vydané v roku 2007
  7. Manuál č. 3/2007-M k spracovaniu žiadostí o poskytnutie a zúčtovanie predfinancovania v systéme ISUF

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.