Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 4/2006-NF k postupu v ISUF pri účtovaní príjmu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 7 ods.1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o

Usmernenie č. 4/2006-NF k postupu v ISUF pri účtovaní príjmu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijatých na príjmový účet PJ alebo SOPO od KP/PP a prevodu peňažných prostriedkov z príjmového účtu PJ alebo SOPO na iný príjmový účet PJ alebo SOPO

Dátum vydania: 29. 03. 2006

Dátum platnosti: 29. 03. 2006

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Kohézny fond
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2006
  7. Usmernenie č. 4/2006-NF k postupu v ISUF pri účtovaní príjmu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 7 ods.1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.