Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 3/2006-ŠF k spracovaniu platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF pre platobné jednotky

Usmernenie č. 6/2006-ŠF k spracovaniu platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF pre platobné jednotky

Dátum vydania: 14. 02. 2006

Dátum platnosti: 14. 02. 2006

Dátum poslednej úpravy: 20. 02. 2007

Príprava platobného príkazu (ďalej iba „PP“) spočíva vo výbere neuhradených položiek do platieb na základe definovanej splatnosti v účtovných dokladoch. Pre ŠF a KF platí: parametre návrhu PP sa zadávajú v ITMS. Z ITMS sú parametre PP odosielané cez rozhranie do ISUF na ďalšie spracovanie návrhu PP.

Vytvoreniu platobného príkazu predchádza zaslanie „rezervácie“ z ITMS do ISUF a zaúčtovanie dokladu v ISUF, pričom zaúčtovaním automaticky dochádza k zazáväzkovaniu daného dokladu v Štátnej pokladnici. Pri účtovaní musí účtovník zadať v základnom dátume na doklade dátum neskorší ako dátum účtovania ( resp. pravdepodobný dátum uskutočnenia platby), aby záväzkovanie bolo v IS ŠP úspešné.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Kohézny fond
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2006
  7. Usmernenie č. 3/2006-ŠF k spracovaniu platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF pre platobné jednotky

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.