Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Súhrnná výročná správa SR

Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky sa vypracováva na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Historicky prvú výročnú správu Slovenskej republiky zostavilo Ministerstvo financií SR za rok 2011, ktorá bola prerokovaná v Národnej rade SR v novembri 2012.

Súhrnná výročná správa SR (SVS) je súhrnný dokument o hospodárení verejných financií Slovenska za predchádzajúci rok. SVS aktualizuje a dopĺňa údaje obsiahnuté v Štátnom záverečnom účte SR (ŠZÚ). ŠZÚ obsahuje najmä údaje o verejnej správe za predchádzajúci rok vykázané podľa jednotnej metodiky ESA 2010 v rámci tzv. aprílovej notifikácie (do 1. apríla bežného roka) a SVS údaje v rámci tzv. októbrovej notifikácie (do 1. októbra bežného roka). Hlavnými cieľmi ŠZÚ je prezentácia údajov o hospodárení verejnej správy v metodike ESA a porovnanie plánu rozpočtu verejnej správy s vykázanou skutočnosťou, a to v najskoršom možnom termíne. V čase zostavovania SVS je však dostupný širší okruh údajov a informácií, a preto je SVS komplexnejší dokument, ktorého cieľom je informovať o hospodárení verejných financií za uplynulý rok z pohľadu všetkých hlavných konceptov a metodík.

Dňa 29. novembra 2022 bol v NR SR prerokovaný Návrh súhrnnej výročnej správy SR za rok 2021. 

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Kľúčové dokumenty a účtovné závierky
  4. Súhrnná výročná správa SR

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.