Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Stratégia riadenia štát. dlhu

Stratégia riadenia štátneho dlhu

Stratégia riadenia štátneho dlhu je hlavným a východiskovým dokumentom, ktorý na uvedené časové obdobie stanovuje základné rámce a smerovanie politiky riadenia dlhu. Stratégia pokrýva iba tú časť dlhu a likvidity, ktorá je riadená Ministerstvom financií SR, t.j. štátny dlh a likviditu tých subjektov, ktoré sú riadené centrálnou vládou. Z tohto materiálu sa odvodzujú jednotlivé predpisy, ktoré bližšie upravujú pravidlá pre riadenie rizík štátneho dlhu, limity pozícií štátu a systém kontroly. Stratégia sa tvorí na obdobie štyroch rokov kopírujúc volebné obdobia vlády s každoročnou aktualizáciou.

Aktuálna Stratégia riadenia štátneho dlhu vypracovaná na roky 2015 až 2018 je postavená na troch hlavných princípoch: transparentnosť, preferovanie strednodobých a dlhodobých cieľov, optimalizácia rizík a definuje 5 základných cieľov:

  1. Štandardizovanie vlastností nových emisií cenných papierov
  2. Optimalizovanie štruktúry neobchodovateľného dlhu
  3. Dodržiavanie parametrov refinančného, úrokového a cudzomenového rizika štátneho dlhu
  4. Diverzifikácia investorskej základne
  5. Skvalitnenie infraštruktúry riadenia štátneho dlhu (sekundárny trh, zlepšiť podmienky vysporiadania ŠCP)

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Strategické materiály
  4. Stratégia riadenia štát. dlhu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.