Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

26. Rozširovanie výborov II (hazard, dividendy, dôchodky)

S cieľom zlepšenia rozpočtového procesu rozširujeme od septembra 2021 prognózy daní o prognózy vývoja príjmov z dividend štátnych podnikov, príjmov z odvodu z hazardných hier a výdavkov na dôchodkové dávky Sociálnej poisťovne. Ambíciou je posilniť fiškálnu transparentnosť a hodnotenie fiškálnej politiky zo strany MF SR počas prípravy rozpočtového procesu. Proces výborov zabezpečuje zverejnené a expertami hodnotené prognózy postavené na makroekonomických predpokladoch. Naviazanosť na ekonomický vývoj je dôležitým kritériom pre zaradenie nových položiek do procesu prognóz. Zároveň sa jedná o položky, pri ktorých dochádzalo v minulosti k výraznejším odchýlkam medzi rozpočtovanými a v skutočnosti dosiahnutými hodnotami. Ide o ďalšiu z etáp rozširovania zoznamu prognózovaných položiek.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Manuály
  5. 26. Rozširovanie výborov II (hazard, dividendy, dôchodky)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.