Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

26. Rozširovanie výborov II (hazard, dividendy, dôchodky)

S cieľom zlepšenia rozpočtového procesu rozširujeme od septembra 2021 prognózy daní o prognózy vývoja príjmov z dividend štátnych podnikov, príjmov z odvodu z hazardných hier a výdavkov na dôchodkové dávky Sociálnej poisťovne. Ambíciou je posilniť fiškálnu transparentnosť a hodnotenie fiškálnej politiky zo strany MF SR počas prípravy rozpočtového procesu. Proces výborov zabezpečuje zverejnené a expertami hodnotené prognózy postavené na makroekonomických predpokladoch. Naviazanosť na ekonomický vývoj je dôležitým kritériom pre zaradenie nových položiek do procesu prognóz. Zároveň sa jedná o položky, pri ktorých dochádzalo v minulosti k výraznejším odchýlkam medzi rozpočtovanými a v skutočnosti dosiahnutými hodnotami. Ide o ďalšiu z etáp rozširovania zoznamu prognózovaných položiek.