Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

9. Hrubý dlh verejnej správy dosiahol v roku 2009 úroveň 35,7% HDP (jún 2010)

Eurostat dňa 22. apríla 2010 publikoval predbežné údaje o výške deficitu a dlhu v krajinách EÚ27 za rok 2009. Výška hrubého dlhu verejnej správy na Slovensku dosiahla úroveň 35,7% HDP, čo je výrazne pod priemerom krajín EÚ27 (73,6% HDP) a  pod referenčnou úrovňou maastrichtského kritéria (60% HDP). V porovnaní so stavom ku koncu roka 2008, kedy dlh dosahoval hodnotu 27,7% HDP, došlo k nárastu o 8,0% HDP.

V absolútnych číslach sa dlh verejnej správy medziročne zvýšil takmer o 4,0 mld. Eur na úroveň 22,6 mld. Eur. Hlavnými negatívnymi faktormi boli hotovostný deficit štátneho rozpočtu v sume 2,8 mld. Eur, pokles prostriedkov z refinančného systému Štátnej pokladnice použitých na krytie dlhu vo výške 0,7 mld. Eur a nárast zadlženia obcí a vyšších územných celkov približne o 0,3 mld. Eur. Naopak na zníženie dlhu mali vplyv kurzové zmeny, ktorých príspevok však bol zanedbateľný, keďže ich celková výška dosiahla len  0,3 mil. Eur.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2010
  6. 9. Hrubý dlh verejnej správy dosiahol v roku 2009 úroveň 35,7% HDP (jún 2010)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.