Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

4. Za hypotéky asi platíme veľa, treba ich "stransparentniť" (aktualizácia komentára z februára 2011)

Prvý komentár IFP na tému hypotéky bol publikovaný vo februári 2011 a súčasná verzia z mája 2011 predstavuje jeho aktualizáciu. Je pravdou, že v posledných mesiacoch od publikácie predchádzajúceho komentára došlo k zníženiu cien hypoték (najmä pri fixáciách od 1-5 rokov). Zároveň došlo v predchádzajúcej verzii k metodickej nepresnosti interpretácie prvých dvoch grafov (ďakujeme analytikom Tatra banky za upozornenie). To je dôvod na opätovné pozretie sa na danú tému.

Hlavný odkaz komentára sa ani po aktualizácii nemení a naďalej vidíme problém najmä v cenách hypoték pri refixovaní sadzby, ako aj pri zlom nastavení štátnej bonifikácie „starých“ hypoték. Naďalej odporúčame rovnaké legislatívne opatrenia uvedené v závere komentára.

V podmienkach Slovenska, kde je nájomné bývanie stále relatívne slabo rozvinuté, je pre väčšinu obyvateľstva získanie úveru od bankovej inštitúcie jedinou možnosťou nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti. Úvery na nehnuteľnosti tvoria takmer 3/4 celkových úverov domácností a pravidelné mesačné splátky „hypotéky“ výrazne zaťažujú rozpočet jednotlivca či rodiny. Pri dlhých splatnostiach, ktoré sú pre úvery na nehnuteľnosti charakteristické, znamená aj malá zmena úrokovej sadzby relatívne veľkú zmenu vo veľkosti mesačnej splátky. Tento trh vykazoval veľkú koncentráciu najväčších bánk. Úvery na bývanie sa na Slovensku javia drahšie ako v iných krajinách eurozóny, aj po zohľadnení rôznych dostupných dát. Problémové je najmä opätovné stanovovanie sadzieb. Takisto dochádza pri stanovení sadzieb k informačnej výhode na strane poskytovateľov úverov. Existujú signály, že zle stanovené pravidlá štátnej dotácie na hypotekárne úroky umožnili bankám si neoprávnene prilepšiť o desiatky miliónov eur na úkor klientov. Preto ponúkame v závere naše odporúčania na nápravu tohto stavu.

Upozornenie

Materiál prezentuje názory autorov a Inštitútu finančnej politiky, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom publikovania komentárov Inštitútu finančnej politiky (IFP) je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne ekonomické témy. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na IFP (a nie MF SR), ako autora týchto názorov.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2011
  6. 4. Za hypotéky asi platíme veľa, treba ich "stransparentniť" (aktualizácia komentára z februára 2011)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.