Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

19. Lepší vývoj ekonomiky prefinancuje navrhovanú daňovo-odvodovú reformu (júl 2011)

 

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012-2014 IFP aktualizoval prognózy daňových a odvodových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov. Prognózy daňových príjmov boli prerokované na zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP) dňa 7.júla 2011, pričom členovia VpDP posúdili prognózu IFP ako realistickú.

Aktualizácia výraznejšie nemení doterajšie odhady daňovo-odvodových príjmov, pričom sa očakáva len mierne zvýšenie do 0,1% HDP. Z hľadiska príspevkov k zmene prognózy mala najväčší vplyv aktualizácia makroekonomických prognóz na úrovni +0,3% HDP, ktorá kompenzovala výpadok príjmov z titulu horšieho plnenia daní v roku 2011, najmä DPFO z podnikania, odhadnutej DPPO, spotrebných daní a novej dane z emisných kvót. Aktuálna prognóza už zahŕňa mierne negatívny vplyv legislatívy na výnos daní a odvodov z titulu daňovo-odvodovej reformy, ako aj negatívny vplyv na sociálne odvody z dôvodu zavedenia povinného vstupu do 2.piliera od roku 2012. Na druhej strane prognózu od roku 2012 zlepšuje pozitívny vplyv zmeny odpisovania majetku pre právnické osoby.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2011
  6. 19. Lepší vývoj ekonomiky prefinancuje navrhovanú daňovo-odvodovú reformu (júl 2011)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.