Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

14. Príjmovo výživné ozdravovanie (december 2013)

Ozdravenie verejných financií sme hodnotili dvoma analytickými ukazovateľmi - konsolidačným úsilím a veľkosťou konsolidácie. Veľkosť konsolidačných opatrení vlády v porovnaní so scenárom nezmenených politík odhadujeme na 2,0% HDP v roku 2011, 0,7% HDP v roku 2012 a 2,4% HDP v roku 2013. Podľa alternatívneho pohľadu cez štrukturálne konsolidačné úsilie sa v roku 2011 konsolidovalo o 2,7% HDP a v roku 2013 o 1,5% HDP. V rokoch 2012 a 2014 sa štrukturálny deficit v princípe nemení. Slovenské znižovanie deficitu prebehlo skôr na strane príjmov než výdavkov.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2013
  6. 14. Príjmovo výživné ozdravovanie (december 2013)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.