Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

14. Daňové trendy v krajinách EÚ 2000-2007 (november 2009)

Eurostat v spolupráci s Európskou komisiou vydal 22.júna 2009 publikáciu s názvom „Taxation trends in the European Union“, ktorá obsahuje podrobné daňové štatistiky jednotlivých členských krajín Európskej únie a Nórska za obdobie od roku 1995 do roku 2007.

Európska únia ako celok je oblasť s relatívne vysokým daňovým zaťažením. V roku 2007 bolo v EÚ-27 celkové daňové zaťaženie na úrovni 39,8% HDP (vážený priemer). Táto hodnota je približne o 12 percentuálnych bodov vyššia ako daňové zaťaženie v USA a Japonsku. Slovensko v rámci Európskej únie patrí medzi krajiny s najnižším daňovým zaťažením, ktoré dosiahlo v roku 2007 hodnotu 29,4% HDP, spolu s Rumunskom najnižšie v EÚ.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2009
  6. 14. Daňové trendy v krajinách EÚ 2000-2007 (november 2009)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.