Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

12. Procedúra nadmerného deficitu a udržateľnosť verejných financií (október 2009)

Európska komisia (EK) dňa 7.10.2009 navrhla začať procedúru nadmerného deficitu (EDP) voči deviatim členským krajinám EÚ vrátane Slovenska. Presne o týždeň neskôr, dňa 14.10.2009, bola zverejnená pravidelná správa hodnotiaca dlhodobú udržateľnosť verejných financií „Sustainability Report – 2009“, ktorá Slovensko po prvýkrát označila ako krajinu s vysokým rizikom dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Aj keď sa môže javiť, že medzi EDP a hodnotením dlhodobej udržateľnosti je priamy vzťah, ide o navzájom nezávislé procedúry s rôznymi cieľmi i obsahom. Cieľom tohto komentára je vysvetliť dôvody začatia EDP voči Slovensku, ozrejmiť predpoklady, na základe ktorých EK zaradila Slovensko medzi rizikové krajiny z dlhodobého hľadiska a prezentovať pohľad IFP.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2009
  6. 12. Procedúra nadmerného deficitu a udržateľnosť verejných financií (október 2009)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.