Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Vplyv makra na saldo VS

Makroekonomické predpoklady majú priamy vplyv  na verejné financie prostredníctvom ovplyvňovania daňových základní (celkovú výšku daňových príjmov), valorizačných mechanizmov u vybraných mandatórnych výdavkov. S cieľom priblížiť a stransparentniť problematiku verejných financií IFP vytvoril zjednodušený model vplyvu makroekonomického vývoja na daňové a odvodové príjmy verejnej správy. Tento nástroj umožňuje rýchlu aj keď nie úplne presnú kvantifikáciu vplyvu zmeny makroekonomických indikátorov na príjmy rozpočtu verejnej správy.

Samotný model je vytvorený v Exceli, čo zvyšuje jednoduchosť použitia a prístupnosť pre používateľov.

Model obsahuje dve porovnania:

V oboch prípadoch sú prednastavené posledné aktuálne makroekonomické prognózy a porovnávacia báza (makro a dane). Po otvorení súboru je možné aktualizovať len tabuľku s názvom „Nové makro –rasty“ – vyžltenú časť tabuľky v hárku „Porovnanie_vybor“, resp. „Porovnanie_RVS“. Po aktualizácii tejto tabuľky sa všetky ostatné údaje automaticky prepočítajú a nový odhad daňových príjmov sa porovná s posledným odhadom, resp. s rozpočtom VS.

IFP bude predpoklady o daniach v tomto modeli aktualizovať vždy po zasadnutí  makroekonomického a daňového výboru. Vzhľadom k tomu, že odhad  nezahŕňa pravidelnú aktualizáciu daňových príjmov za aktuálny rok, ale vždy iba po daňovom výbore, presnosť odhadu klesá s časom od poslednej aktualizácie.

UPOZORNENIE: Akýkoľvek výstup z tohto modelu nemožno považovať za oficiálny odhad IFP, MF SR alebo vlády. Slúži len na indikatívny výpočet vplyvu makroekonomického vývoja na verejne financie. Skutočný odhad MFSR je komplexnejší, berie do úvahy viac faktorov a je vypracovaný na detailnejších údajoch.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Kalkulačky
  5. Vplyv makra na saldo VS

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.