Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

29. Ako veľmi bolí konsolidácia (júl 2014)

Slovenská ekonomika zažila ďalšiu významnú etapu fiškálnej konsolidácie vo svojej histórii. Kým v rokoch 2003 až 2005 sa vláda mohla „spoľahnúť“ na mäkký vankúš v podobe priaznivej situácie svetovej ekonomiky a integračný šprint, v roku 2013 bola situácia iná. Z výsledkov ekonometrickej analýzy vyplýva, že konsolidácia prostredníctvom výdavkov má oproti príjmovej konsolidácii krátkodobo vyššie náklady v podobe strateného rastu. V strednodobom až dlhodobom horizonte je však menej bolestivá. V roku 2013 odhadujeme, že fiškálna konsolidácia ukrojí z rastu menej ako 0,2 p.b. Štandardné ekonometrické metódy vychádzajúce z historických dát s priaznivou globálnou ekonomickou situáciou však neberú do úvahy pokrízovú zmenu správania sa domácností a firiem, ktorá zvýšila ich opatrnosť. To spolu s obmedzenými nástrojmi menovej politiky a konsolidáciou vo viacerých krajinách naraz môže podhodnocovať vplyv reštriktívnych opatrení.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 29. Ako veľmi bolí konsolidácia (júl 2014)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.