Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Budovy

Prenájom priestorov pre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

 

Rekonštrukcia Nemocnice Poprad (aktualizácia pred podpisom zmluvy)

 

FN Žilina – Výstavba nového pavilónu urgentnej medicíny

 

Koncepcia rozvoja Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (aktualizácia)

 

Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine (aktualizácia č.2)

 

Budova Najvyššieho súdu SR

 

Východoslovenský onkologický ústav

 

Obnova areálu Rastislavova UNLP

 

Rekonštrukcia Nemocnice Poprad (aktualizácia)

 

Koncepcia rozvoja Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

 

Rekonštrukcia Nemocnice Poprad

 

Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač

 

Smart Green Hospital Prešov

 

Národný ústav detských chorôb - koncepcia rozvoja na najbližších 15 rokov

 

Reforma súdnej mapy v Bratislave

 

Rozvoj fakultnej nemocnice Trnava

 

Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine (aktualizácia)

 

Komplexná rekonštrukcia historickej budovy Slovenského národného divadla

 

Rozvoj Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

 

Zjednotenie priestorov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky „Čajka“

 

Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine

 

Úrad vlády SR - Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach (Aktualizované hodnotenie)

 

Rekonštrukcia a dobudovanie fakúlt STU a UK - Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD)

 

Rekonštrukcia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

 

Úrad vlády SR - Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach

 

Nová univerzitná nemocnica v Bratislave

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Hodnota za peniaze
  3. Hodnotenia investičných projektov
  4. Budovy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.